Vyhlašovatelem projektu je časopis Ošetřovatelská péče a probíhá po celé České republice.

„Jedná se o dlouhodobý projekt, který začíná nominacemi na konci března,“ uvedla na úvod vedoucí Denního centra Markéta Tabačková. Přihlásit se může každý subjekt, který poskytuje sociální služby. Během půl roku probíhají jednotlivá kola a vyhodnocení. „Většinou přijde na kontrolu nebo spíše konzultaci inspektor, aby zjistil, jestli opravdu děláme co jsme uvedli v materiálech,“ doplnila Markéta Tabačková.

Posuzuje se vše podle zadaného standardu sociálních služeb, který se musí dodržovat a který je určen přímo ze zákona.

„Bylo posuzováno, jak dodržujeme dokumentaci, jak ji vedeme, jak se zajišťuje provoz, jak pracujeme s klienty a jak je zajímavý, pestrý a oblíbený náš program,“ sdělila Markéta Tabačková. Pokud je inspekce s konzultací spokojena, příslušný subjekt postupuje postupně do dalších kol. V listopadu poté došlo k finálnímu vyhlášení, kde se hranické Denní centrum dozvědělo své umístění. „Jsme za něj rádi, protože jde o veřejné uznání, že služba, kterou provozujeme, je kvalitní,“ dodala na závěr vedoucí Denního centra Archa v Hranicích Makéta Tabačková. (zem)