U příležitosti Dne české státnosti udělil předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu pro rok 2020 významným osobnostem veřejného, vědeckého a kulturního života. Mezi oceněnými je i Libuše Hrabová, jejíž profesní život je spojen s olomouckou univerzitou a její osobní život je spojen s Hranicemi, kde žije. Medaili získala hranická historička za příkladnou houževnatost a vytrvalost a pozvednutí historické vědy v České republice.

Mezi oceněnými, kteří spolu s Libuší Hrabovou v letošním roce medaili získali, byla například pěvkyně Magdalena Kožená, kněz Václav Malý, či in memoriam Jaroslav Kubera. V loňském roce byla medailí oceněna například bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová.

Stále aktivní profesorka Hrabová oslaví tento týden dvaadevadesáté narozeniny. K udělení medaile ji předsedovi senátu navrhla senátorka Jitka Seitlová, která se dlouhodobě zasazuje o ocenění významných osobností střední Moravy. (red)

Libuše Hrabová

Významná historička specializující se na dějiny Polabských Slovanů. Kromě uceleného a systematického výzkumu tohoto zaniklého etnika se zabývá obšírněji také středověkou historiografií a christianizací.

Vědeckou a pedagogickou kariéru zahájila na katedře historie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kterou musela již coby docentka v roce 1970 z politických důvodů opustit. V době tzv. normalizace pracovala jako knihovnice ve Státní vědecké knihovně v Olomouci. Komunistický režim jí nedovolil publikovat a pedagogicky působit. Přesto se snažila své znalosti neúnavně předávat druhým, buď samizdatovými publikacemi, nebo v podobě neoficiálních přednášek. V listopadu 1989 se aktivně zapojila do práce Občanského fóra v Hranicích, kde dnes žije.

V roce 1990 se na Palackého univerzitu vrátila. Z katedry historie vybudovala moderní vědecké pracoviště a vychovala novou generaci medievistů, kteří dnes tvoří jádro této katedry a jsou mezinárodně uznávanými odborníky. Za své zásluhy obdržela v roce 2014 Cenu Františka Palackého.

Zdroj: Senát PČR