Poprvé bude moci veřejnost štíhlou 114 centimetrů vysokou sochu spatřit v pátek 5. června v 17 hodin, kdy se uskuteční vernisáž výstavy.

„Jedinečným exponátem na výstavě bude Hranická madona, za kterou putovali poutníci do Kostelíčka naposledy v padesátých letech, kdy byla přesunuta, nejdříve do farního kostela v Hranicích, později do depozitáře Arcibiskupství olomouckého. Výstava přinese nejen informace o zázračné madoně, ale také o historii Kostelíčka od nejstarších dob až po současnost," sdělila ředitelka Městských kulturních zařízení v Hranicích Naďa Jandová s tím, že výstava zaplní všechny výstavní prostory Staré radnice.

Výstavu připravila Městská kulturní zařízení Hranice ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Hranicích k 420. výročí Kostelíčka. Jeho existence je datována do roku 1492, tedy do roku, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku.

Na přípravě výstavy se podíleli dva kurátoři. Jiří Nebeský, který připravoval textovou část a její grafické zpracování, a Radka Kubíková, která měla na starosti trojrozměrné předměty.

„Čím víc jsem se do tématu ponořoval, tím víc jsem si uvědomoval, že si Kostelíček zaslouží velkou výstavu, že je to hranický klenot. Výstava nabídne pohledy na Kostelíček z mnoha úhlů. Pokusili jsme se na něj podívat jako na památku stavebně historickou, ale také jej mapujeme jako fenomén náboženský a turistický a neopomněli jsme ani přírodní zajímavosti tohoto místa," vyjádřil se kurátor Jiří Nebeský. Dodal, že kromě nesmírně cenné gotické madony nabídne výstava i zajímavé obrazy.

Ukázka poustevny

K nejzajímavějším patří obrovský obraz Kostelíčka o rozměrech 1,8×3 metry od Aloise Hrdličky.

„K vidění bude i nejstarší známý obraz s motivem Kostelíčka od Friedricha Kulnigga. Na výstavě budou i obrazy od autorů, kteří se v historii věnovali tématu Kostelíček. K vidění budou rovněž díla současných hranických výtvarníků – Ludmily Kočišové, Jaroslava Jakubce a Vladimíra Bartošky. Většina těchto obrazů Kostelíčka vznikla speciálně pro tuto výstavu a návštěvníci si je budou moci zakoupit," upřesnila kurátorka Radka Kubíková.

Oživením výstavy bude ukázka poustevny, protože s tématem souvisí i poustevnická tradice.

„Pro děti jsme připravili koutek, kde si budou moci poskládat puzzle s obrázky Kostelíčka či vymalovat omalovánky nebo spolu s rodiči vyplnit kvíz. Kromě toho máme připravených několik dalších překvapení," dodala Radka Kubíková s tím, že se návštěvníci mohou v průběhu výstavy těšit i na doprovodný program. „Ten připravujeme ve spolupráci s Římskokatolickou farností," upřesnila.

Vstup zdarma

K výstavě budou také k dispozici informační letáčky o Kostelíčku a pohlednice. Tyto materiály připravuje město Hranice.

„Lidé také uvidí pohlednice s tématikou Kostelíčka, které zapůjčili soukromí sběratelé," řekla Radka Kubíková.

„Poděkování za pomoc při přípravě výstavy patří Základní umělecké škole v Hranicích, Římskokatolické farnosti v Hranicích, městu Hranice a akciové společnosti Cement Hranice, která výstavu finančně podpořila a umožní tak nejen představit historii významného poutního místa Kostelíček, připomenout jeho význam, ale také, jak doufáme, vzbudit zájem o tuto významnou hranickou památku," doplnila Naďa Jandová.

Vstup na výstavu je zdarma, a to od úterý do soboty od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin, v neděli pak až do 17 hodin. Výstava potrvá až do 31. srpna.