„Odborný personál nemocnice je plně erudován a jeho počet i vzdělání odpovídá medicínským požadavkům i legislativním pravidlům smluv se zdravotními pojišťovnami,“ ujistil na začátek Eduard Sohlich.

Mít odborně vyškolený a profesionální tým pracovníků je samozřejmě jedna z nejdůležitějších věcí v nemocnici, pak je zde třeba i modernizace přístrojů a rekonstrukce oddělení, aby byla péče o pacienty co nejlepší. Nemocnice Hranice právě postupně rekonstruuje svá oddělení, prošlo jimi třeba dětské oddělení nebo rehabilitační oddělení. 

„Proběhla rekonstrukce všech inženýrských sítí, rozšiřovala se vodoléčba, elektroléčba a fyzioterapeuti mají nové pracovny pro individuální cvičení,“ zmínil ředitel nemocnice. Rekonstrukcí projde i jednotka intenzivní péče.

Problémy ve zdravotnictví

Ředitel hranické nemocnice ale zmínil i palčivé problémy, které se obecně ve zdravotnictví objevují. Podle něj není preferováno zdravotnické školství i přesto, že je o studium zdravotnických oborů velký zájem. Lékařské fakulty na vysokých školách pak spíše vychovávají anglicky mluvící studenty, namísto těch českých. 

„Zdravotní pojišťovny preferují centralizaci zdravotní péče a snižují budoucí dostupnost péče ve venkovských regionech,“ zmínil další z problému Eduard Sohlich. 

Zvýšení kapacity

Střední zdravotnická škola v Hranicích se momentálně přestěhovala do nových prostor namísto ZŠ a MŠ Nová. Ty jim nabízejí větší kapacity a je dost pravděpodobné, pokud to kraj dovolí, že se v příštích letech bude učit zdravotnickému řemeslu více mladých lidí a doplní tak týmy nejen v nemocnici Hranice.