„V období, kdy ekonomika naší země postrádá odborníky v mnoha tradičních průmyslových oborech, představuje studium na této škole dobrou perspektivu pro řadu mladých lidí. Podle průzkumů zaměstnanosti absolventů, které škola každoročně provádí, drtivá většina absolventů, pokud nepokračují dále ve studiu, krátce po maturitě či vyučení získá své první zaměstnání," uvedl vyučující Čestmír Hrbáček.

Současná Střední průmyslová škola, která patří k největším středním školám v Olomouckém kraji, je výsledkem postupného spojování a začleňování jednotlivých, původně samostatných, odborných škol a oborů. „Roku 1946, tedy před 70 lety, vznikla v Hranicích Vyšší pilařsko- -dřevařská škola, tehdy ještě jako pobočka Střední lesnické školy. Zde byli absolventi připravováni k práci v dřevozpracujícím průmyslu, jenž má ve zdejším regionu staletou tradici," vysvětlil další z vyučujících Jiří Kopecký.

Právě tento okamžik se dá považovat za počátek historie Střední průmyslové školy v Hranicích.

V současné době poskytuje škola odborné vzdělání v pěti čtyřletých maturitních oborech. K dispozici jsou Aplikovaná chemie, Mechanik strojů a zařízení, Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavební materiály a Požární ochrana.

Nechybějí však ani učební obory zámečník, obráběč kovů a instalatér. Průmyslová škola nabízí také možnost nástavbového studia v oborech Provozní technika a Nábytkářská a dřevařská výroba. Ve škole momentálně studuje více než pět set žáků.

DAVID KRÁL