„K Světovému dni životního prostředí se připojujeme už poněkolikáté. Letošní výstava je nazvaná Rok 2011 – rok lesa,“ informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Výstava bude slavnostně zahájena v pátek třetího června v deset hodin ve dvoraně hranického zámku a potrvá až do desátého června do dvanácti hodin. Součástí zahájení bude i krátký kulturní program žáků Střední lesnické školy Hranice.

„Výstava ve dvoraně bude tematicky rozdělena na dva okruhy,“ sdělil Bakovský.

Část výstavy budou tvořit prezentace středních škol, druhou částí bude soutěžní výstava barevných fotografií žáků, učňů a studentů na téma „Rok 2011 – rok lesa".

„Srdečně bych proto chtěl pozvat hranickou veřejnost a školská zařízení k prohlídce výstavy ve dvoraně zámku,“ dodal mluvčí radnice.

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů. Cílem akcí je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi".

Datum pátého června, které bylo ustanoveno Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí, je považováno z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí za jednu z nejdůležitějších událostí v roce.