Hlavní zásady desatera vychází z předpokladu, že pouze otevřené a zodpovědné rozhodování může vést k efektivnímu hospodaření s obecním majetkem.

„Město Hranice usiluje o maximální otevřenost úřadu vůči občanům už delší dobu, samozřejmě v rámci platných zákonů,“ uvedl tajemník úřadu Vladimír Vyplelík. Podle něj už je navíc řada věcí z desatera na radnici zavedena a další se připravují.

Kromě povinných informací poskytuje město na svém webu i další informace, které vyžaduje druhá zásada z desatera „Nebudeš o veřejných záležitostech v tajnosti rozhodovat“.

„Jedná se například o usnesení Rady města a zastupitelstva a zápisy z jednání výborů a zastupitelstva,“ sdělil tajemník města.

Z informací vyplývá, že například pozvánky a materiály k jednání zastupitelstva jsou na internetových stránkách města k dispozici týden před jednáním a jsou dostupné i v městské knihovně.

„Občan se předem dozví o vyhlášených záměrech a může se k nim vyjádřit,“ dodal Vladimír Vyplelík.

Na webu i předpokládané zakázky

Svůj názor mají možnost občané vyjádřit při veřejných projednáváních nebo u kulatých stolů. Radnice se snaží využívat i externích odborných firem na dotazníková šetření.

„Jde o to, jak občané posuzují naši práci a případně, kde vidí problémy ve městě,“ řekl tajemník městského úřadu.

Od Nového roku město zvýšilo i informování o průběhu veřejných zakázek.

„Podařilo se nám zpřehlednit dosavadní informace, které už na webu byly a nově jsme zavedli rubriku předpokládané zakázky,“ poznamenal Vladimír Vyplelík.

Především jsou ale veřejnosti k dispozici informace o výsledcích veřejných zakázek , kde lze snadno dohledat veškeré informace o průběhu výběrového řízení.

Etický kodex pro úředníky

Dalším vylepšením by mělo být zřízení pracovní skupiny, která bude mít dohled na dodržování protikorupčního jednání. Pro vytvoření skupiny budou osloveny jednotlivé strany, které budou nominovat jednoho svého zástupce.

„Já sám jsem si dal úkol připravit pro zaměstnance úřadu kodex etiky, podle kterého by bylo jasné jak se mají pracovníci úřadu chovat,“ prohlásil tajemník Městského úřadu v Hranicích Vladimír Vyplelík.

Současně se připravuje i etický kodex, který bude vymezovat jak chování a vystupování zaměstnanců úřadu, tak i zastupitelů měs­ta.