„Agentura pro podnikání a inovace vyhlásila výzvu, v níž může dotací až 45% podpořit začínající podnikatele s historií do tří let, kteří mají zajímavý nápad a chtěli by rozšířit nebo modernizovat své podnikání," prozradila Michaela Škrobánková z Hranické rozvojové agentury.

Důležitou podmínkou je oblast ekonomických činností, kterými se podnikatel zabývá. „Tato výzva kromě standardních oblastí jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, umožňuje žádat i těm, kteří podnikají v informačních a komunikačních činnostech," doplnila Michaela Škrobánková.

Příjem žádostí začíná 9. prosince 2016. „Pokud máte nějaký nápad nebo víte o někom ze svého okolí, kterého by mohla výzva zaujmout, určitě neváhejte a obraťte se na nás," vybízí podnikatele ředitelka Hranické rozvojové agentury.

David Král