Těm, kteří se ještě pro žádný umělecký směr nerozhodli, je od letoška k dispozici smíšený kroužek.

O studium na ZUŠ v Hranicích je letos nebývalý zájem. „Řekl bych ovšem, že je to i tím silným ročníkem,“ podotkl ředitel Mojmír Chuda.

Žáci se tam věnují hudebnímu, tanečnímu a výtvarnému oboru. Kdo se ale pro žádný z nich zatím nerozhodl, dostal teď nově možnost přihlásit se do oboru obecného, kde učitelé prověří jeho talent ve všech zmíněných směrech. Teprve pak se rozhodne jen pro jeden z nich.

„Hned v počátku se nám do toho obecného oboru přihlásilo dvacet dětí. Na to, že rodiče v podstatě nevěděli, co čeho jdou, je to velký úspěch,“ zhodnotil Chuda.

Přípravky pro předškoláky a prvňáčky na škole působily i v předchozích letech. Teď jsou ale chápány jako samostatné studium, které může ale nemusí pokračovat, nebo ho lze dokonce úplně přeskočit.

„Rozhodně je ale doporučujeme k absolvování,“ dodal ředitel.

Jediné, co zatím na ZUŠ v Hranicích chybí, je obor dramatický. Mojmír Chuda se ho chystá otevřít už asi deset let. „Ale je to o penězích a o prostorech,“ vysvětlil, proč se zatím divadelníci na škole neučí.

Co však může naopak hranická umělecká škola nabídnout, to je další letos zavedená novinka, zaměřená na technickou práci s hudbou. Největší zájem je o její zvukové zpracovávání. Zaujalo žáky od čtvrtých do devátých tříd.

„Je to velká šance vyučit u nás kvalitního zvukaře a DJ,“ zdůraznil Chuda a dodal, že ke zmíněným předmětům už inklinují i konzervatoře. Hranická ZUŠ by tedy mohla být v tomto směru dobrým startovacím můstkem.

„Chceme postupně dospět k tomu, že se u nás budou vyrábět filmy, klipy a podobně. Nemělo by to být jen o technologiích, ale důležitý je hlavně vyškolený odborník, který předmět povede,“ dodal ještě ředitel.

Jeho škola je pilotní, ale postupně by nový rámcový vzdělávací program, jehož je Chuda spoluautorem, měl začít platit na všech základních uměleckých školách v republice.