Návrat do školních lavic s sebou ale přinesl náročnou logistiku. Ve třídách je maximálně patnáct žáků, na chodbách se s ostatními školáky potkávají minimálně, školní zvonek nezvoní a přestávky má každá třída jinak.

„Abychom se vyhnuli kumulaci žáků před školou, má každá třída začátek vyučování jinak. Prvňáci nastupují do školy už v 7.40 hodin. Zrušili jsme zvonění a učitelé si volí přestávky sami. Domlouvají se s kolegy tak, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly na chodbách ani na toaletě,“ popsal nový systém ředitel Základní školy Struhlovsko Radomír Macháň.

Dezinfekce je u vchodu, ve všech třídách, na toaletách, v jídelně a stejně tak i jednorázové utěrky.

„Snažíme se, aby vše fungovalo, jak má. Paní uklízečky dezinfikují jídelnu po každé skupině a samozřejmě všechny třídy i chodby,“ doplnil ředitel.

Ilustrační foto
ANKETA: Nosíte dál na ulicích roušky?

S obsazením maximálního počtu 15 dětí ve třídě naštěstí žádné větší komplikace na ZŠ Struhlovsko nenastaly.

„Ve všech třídách nám to vyšlo bez problémů - po patnácti žácích. Jen v jedné bylo o tři více, ty jsme přesunuli do paralelní třídy. Řada z nich se do školy těšila, ale kvůli tomu, že mají doma starší rodinné příslušníky a nechtěli ohrozit jejich zdraví, přijít nemohli. Nedivím se jim,“ řekl s porozuměním Radomír Macháň.

Právě proto, že do školy všichni žáci nenastoupili, pedagogům práce po dopolední čtyřhodinové výuce ještě nekončí. Nyní jedou ve dvou režimech.

„Odpoledne musejí řešit distanční, nebo-li dálkovou formu vzdělávání pro ty děti, které zůstaly doma. Je to pro ně nyní značně náročné, ale všichni to zvládají velmi dobře,“ pochválil svůj tým ředitel ZŠ Struhlovsko.

O žáky je postaráno ve škole i odpoledne, kdy funguje, na rozdíl od doby před vyučováním, družina.

„Pro děti je zajištěný oběd a poté si je přeberou vychovatelky a asistentky tak, aby byl dodržen stanovený počet dětí ve skupince. Odpolední činnost je řešena relaxační formou a volnočasovými aktivitami do 16 hodin, než si je vyzvednou rodiče,“ doplnil ředitel Základní školy Struhlovsko v Hranicích Radomír Macháň.

zleva Iva Podjuklová, Klára Úlehlová.
Atleti budou i v Hranicích zase "Spolu na startu"