„Akce, které se mohou pořádat až do března 2014, musí být v obcích, které jsou členem Mikroregionu Hranicko. Zohledňovali jsme akce, které organizátoři do programu přihlásili vůbec poprvé. Zřetel jsme brali na akce, které podporují děti a mládež či aktivitu seniorů, nebo akce, u kterých se klade důraz na zachování tradic," vyjmenovala některá kritéria výběru projektová asistentka Hranické rozvojové agentury Pavla Vaculová.

Podle daných požadavků pak zástupci hranických společností jednotlivé žádosti bodovali a na základě pořadí rozdělili úspěšné čekatele na grant od těch, kteří letos v programu neuspěli. Uchazeči přitom většinou dostali požadovanou sumu, která se mohla vyšplhat až na patnáct tisíc. Jen v případě jistých pochybení v žádosti byl grant částečně snížený.

Díky skutečnosti, že Grantového programu regionu Hranicko se letos zúčastnily stejné organizace jako v loňském roce, se peníze dostaly na šestnáct čekatelů. Přitom ze stejné celkové částky se před rokem radovalo „jen" třináct organizátorů.

 „Díky tomu, že do programu se letos zapojily stejné firmy jako před rokem, upozadili jsme samotnou propagaci programu a dostalo se na vyšší počet žadatelů," dodala Pavla Vaculová.

V letošním ročníku uspěl například Sbor dobrovolných hasičů ze Zámrsk, který na přelomu letošního listopadu a prosince pořádá akci s názvem Děti a babičky mají šikovné ručičky. Podzimní událost se, jak název napovídá, zaměří hlavně na ruční práce.

„Půjde například o vyšívání nebo o jiné praktické ruční činnosti, které budou zaměřené jak pro malé děti, tak i pro seniorky. Na tuto akci jsme o grant žádali poprvé, stejně tak jde o první ročník této akce," řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů Zámrsky Pavel Vinklarek.

Možnosti podat žádost do Grantového programu regionu Hranicko letos využilo dohromady pětadvacet organizátorů z celého hranického regionu. Devět z nich tedy bylo tentokrát neúspěšných.