Hranické gymnázium, které v roce 2011 oslaví 140. výročí založení, otevřelo své brány pro veřejnost. Hned u vchodu všechny příchozí vítali studenti školy, kteří zájemce o studium provedli jednotlivými učebnami.

Zpřístupněny byly všechny odborné posluchárny, ve třídách učitelé představovali jednotlivé předměty. Novinkou pro letošní rok je nová moderní učebna, plány na rekonstrukci školy však existují i do budoucna.

„Během loňského podzimu se podařilo dokončit rekonstrukci půdní vestavby, kde vznikla nová učebna. V té budou instalovány počítače a další moderní technika, která pomůže zatraktivnit výuku,“ uvedl ředitel školy Radovan Langer. V plánu je i rekonstrukce fyzikální laboratoře. Škola žádala o dotaci v rámci projektu Evropských strukturálních fondů. Ten však nedostal potřebný počet bodů. „Rekonstrukci a modernizaci laboratoře buď provedeme vlastními silami, nebo zkusíme opět zažádat o dotaci,“ sdělil Langer.

Od příštího školního roku se studenti budou vzdělávat podle nového Školního vzdělávacího programu, na kterém se pracovalo již v uplynulých třech letech. Dlouhodobým lákadlem pro studium na gymnáziu je i spolupráce s nizozemskou školou v partnerském městě Leidschendam-Voorburg.

Výměnného pobytu se již tradičně účastní studenti druhého ročníku šestiletého studia. Týdenní pobyt v rodinách v Nizozemí jim má pomoci zlepšit své komunikační schopnosti především v angličtině. Nizozemské Lyceum však nezůstane jediným, které bude s hranickým gymnáziem spolupracovat. Od září 2009 totiž škola zahajuje spolupráci s dalšími sedmi vzdělávacími ústavy v evropských zemích.

Uchazeči o studium, kteří se v úterý přišli podívat, jak jejich budoucí škola vypadá, se dělili do dvou skupin. První z nich tvořili žáci sedmých ročníků základních škol, kteří mají zájem na gymnáziu studovat po dobu šesti let. Všichni ostatní pak studují čtyři roky, stejně jako na ostatních středních školách.

„Ve čtyřletém cyklu otevíráme jen jednu třídu, ve které mohou studovat zhruba tři desítky zájemců. U šestiletého studia otevíráme dvě třídy, protože zájem bývá většinou vyšší,“ řekl ředitel školy.

A proč by si budoucí uchazeči měli vybrat právě gymnázium v Hranicích? Podle slov ředitele je gymnázium jednou z mála škol, jejíž uchazeči se neobjevují ve statistikách úřadu práce. „Všichni absolventi dlouhodobě nacházejí uplatnění jak na vysokých školách, tak i v dalším zaměstnání. V Hranicích jsme navíc jediná střední škola se všeobecným zaměřením,“ dodal Langer.