Nová podoba internetových stránek Městského informačního centra je přehlednější, modernější a vstřícnější k tělesně postiženým uživatelům.

„Stránky ve své podstatě doplňují městské o turistickou část,“ poznamenal mluvčí radnice. Pod turistické informace patří zprávy o památkách na Hranicku, návrhy na výlety nebo například informace o jízdních řádech a ubytování.

Nové stránky oproti předchozím získají i na své aktuálnosti, protože fungují v editovatelném redakčním systému. V něm mohou snadno informace měnit a doplňovat i pracovnice centra.

„Zároveň jsme rádi, že nejsou graficky úplně stejné jako stránky města. Přeci jen jde hlavně o turistický web,“ doplnil Petr Bakovský.Informace na stránkách budou postupně doplňovány, zejména o zajímavosti o hranických památkách nebo o fotogalerie.

Městské informační centrum organizačně spadá pod městskou knihovnu a proto nejde přímo o městský web.

„Jde ale o první krok, kterým bychom rádi sjednotili internetové stránky příspěvkových organizací pod jeden systém,“ informoval Petr Bakovský.

Nové stránky vznikly ve spolupráci města Hranic, Městského informačního centra, Hranické rozvojové agentury a jako konzultant byl přítomen Jiří J. K. Nebeský. (zem)