Údaj v Katastru nemovitostí ukončuje několikaměsíční spekulace občanů. Jednou z verzí přitom bylo, že kino koupil podnikatel Václav Vlasák.

Budova teď patří muži jménem Do Van Cuong.

Petice téměř dvou tisíc uživatelů Facebooku, kteří z kina za žádných okolností nechtějí tržnici ani vietnamskou prodejnu, svůj účinek neměla.

Podle územního plánu se bývalé kino nachází v zóně občanského vybavení.

„To znamená, že tam může někdo zřídit byty, kulturní nebo sportovní zařízení, hotel, obchody i živnosti, které neruší okolí,“ řekl Deníku již před časem mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Vlasák tedy kino nekoupil. Podle jeho slov ale zároveň ani nepodepsal s městem smlouvu ohledně příspěvku na revitalizaci jeho dosavadního divadelního sálu.

„Nebudu se teď k ničemu vyjadřovat. Ozvěte se mi po volbách,“ reagoval po telefonu.

Eventuální koupě kina Vlasákem by podle slov starosty městu čáru přes rozpočet neudělala.

„Pokud by chtěl někdo konkurovat městu, respektive Městskému kulturnímu zařízení, a pokračovat v kulturní činnosti, tak klidně může. Je ale třeba si uvědomit, že lidí je málo. Oni se unaví a přestanou na ty akce chodit. Kultura, která se dnes provozuje v Sokolovně nebo u pana Vlasáka dle mého názoru konkurencí v pravém slova smyslu pro Městské kulturní zařízení není,“ vyjádřil se v srpnu starosta Hranic Miroslav Wildner.

Tehdy Václav Vlasák své vyjádření pro Deník opakovaně o několik týdnů odkládal, až dospěl k tomu, že vše sdělí po volbách.

Hraničtí zastupitelé mohli objekt kina od státu přednostně koupit za necelé tři miliony, nabídku ale odmítli. Schválili proto příspěvek ve výši 3,6 milionu na rozšíření Vlasákova divadla. Zda jej podnikatel přijme a smlouvu s městem podepíše ale není jasné.

Nový majitel budovy bývalého kina podepsal kupní smlouvu začátkem července.

„Vzhledem k úhradě kupní ceny kupujícím ve stanoveném termínu byl 27. září podán návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. Ve výběrovém řízení, kterého se mohl zúčastnit každý subjekt splňující stanovené podmínky, je z hlediska objektivnosti jediným určujícím kritériem nabídnutá kupní cena,” sdělil Karol Siwek, ředitel Územního odboru Ostrava Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zdůraznil, že stát městu budovu opakovaně přednostně nabízel, ale zastupitelé odkup objektu nepodpořili.