Autor této stostránkové publikace, která mapuje významné momenty hranického mauzolea, v ní připomíná průběh první světové války na Hranicku i historii hranických rezervních nemocnic, ve kterých se starali o zraněné vojáky z východní takzvané haličské fronty.

Místo posledního odpočinku našlo v Mauzoleu na hranickém hřbitově téměř jeden a půl tisíce obětí první světové války.

„Hranické mauzoleum považuji za zcela unikátní pohřebiště obětí 1. světové války. Výrazně se liší od pomníčků ve většině obcí a měst České republiky, kde jsou uvedeni místní rodáci, zemřelí na frontách 1. světové války,“ uvedl autor knihy a hranický vojenský historik Václav Bednář.

Podle jeho slov jsou v hranickém mauzoleu pochováni vojáci, ale i civilní osoby obou válečných uskupení a různých náboženství, včetně muslimů, kromě zemřelých Židů, kteří byli pochováni na hranickém židovském hřbitově.

„V mauzoleu jsou společně pohřbeni občané takzvaných Centrálních mocností - německé a rakousko- uherské armády, stejně jako vojáci a civilisté ze států jejich válečných protivníků - carské ruské armády a italské armády. Proto považuji toto pohřebiště 1500 obětí za zcela výjimečné a myslím, že by mělo být zapsáno mezi státem chráněné památky,“ doplnil historik. Kniha je k sehnání v Turistickém informačním centru v přízemí hranického zámku. 

Do lomu ve Veselíčku se nastěhovala technika. Firma Skanska chce odtud vytěžit 100 tisíc tun kamene
Lom ve Veselíčku obsadili těžaři, brzy začnou odstřely
Z ostrůvku rybníku Kuchyňka vrba zmizela v úterý 6. března 2018
Z ostrůvku rybníku Kuchyňka zmizela vrba

Václav Bednář
* narodil se 30. června 1938 v Třebíči
*vystudoval Školu důstojnického dorostu v Kremnici, Učiliště protivzdušné obrany v Košicích
*dne 1. července 1959 byl jmenován poručíkem Československé armády
*roku 1969 byl z politických důvodů propuštěn z armády v hodnosti kapitána
*roku 1990 byl rehabilitován v hodnosti plukovníka, roku 1998 povýšen na plukovníka v záloze
*v roce 1993 se přestěhoval do Hranic
*věnuje se tématům spjatých s historií Hranic 19. a 20. století, řadů textů věnoval historii hranických c. a l. vojenských ústavů a novodobým dějinám hranické židovské obce
*je spoluatorem několika knih, například Osudové osmičky 20. století v Hranicích, Kronikáři města Hranic, Drahotuše – historie a přítomnost
* v roce 2005 získal Cenu města Hranice
Zdroj: Kniha Hranické mauzoleum obětí první světové války