Nedílnou součástí programu bylo také tradiční předání pamětních medailí.

Slavnostního nástupu se letos, vedle vedení 7. mechanizované brigády a zástupců hranické radnice, zúčastnila také senátorka Jitka Seitlová.

„Je to už více než sedmdesát let, co žijeme v míru. Je to zcela výjimečná situace v rámci celého světa a naší historie,“ upozornila senátorka a pokračovala.

„Přesto, že bychom si velmi přáli, aby byl mír všude, bohužel víme, že svět bezpečný není. Právě proto je potřeba zajistit obranu naší země. Chtěla bych tak při této příležitosti říci, že mám obrovský respekt k vaší práci, která vyžaduje disciplínu, odvahu a nezřídka i statečnost,“ dodala Jitka Seitlová směrem k nastoupeným vojákům.

Minuta ticha za padlé

Starosta Hranic Jiří Kudláček následně vyjádřil obavy nad politickým směřováním světových mocností a vyzval k ochraně českého dědictví, stejně tak jako odkazu našich předků.

„Nebojme se každému říci, že Česká republika je náš domov, a že o tom nebudeme nikdy s nikým licitovat,“ řekl mimo jiné Jiří Kudláček.

Následně se ke slovu dostal také velitel 7. mechanizované brigády Jiří David.

„Dnešním slavnostním nástupem si připomínáme konec dosud největšího a nejničivějšího konfliktu v dějinách lidstva. Pro nás Čechy a Slováky znamenal konec války osvobození a vítězství,“ připomněl velitel.

Poté již proběhlo každoroční předání pamětních medailí brigády za vzorné plnění výkonu služby a také za záchranu života.

Na konci slavnostního nástupu pak došlo k tradičnímu uctění památky padlých vojáků minutou ticha.

Tentokrát se vedle vojáků, jež zemřely na zahraničních operacích, vzpomnělo také na ty, kteří položili svůj život při bojích v Dukelském průsmyku za druhé světové války. 

autor: David Král