„Cílem projektu je nejen mít on-line informace o měření, ale chceme se i podle analýz vzorků prašnosti dopátrat znečišťovatele, který zde v nejvyšší míře způsobuje hlavně prašnost. Kvalitu ovzduší ovlivňují zdejší průmyslové podniky, doprava i lidé, kteří si v zimě topí. S největším znečišťovatelem budeme poté jednat dál,“ řekla ve čtvrtek ČTK vedoucí odboru životního prostředí Ivana Zaoralová.

Odborníci budou získávat informace o stavu ovzduší ve městě z měřicích monitorovacích přístrojů rozmístěných po městě. Budou také využívat data ze stanic automatického imisního monitoringu sítě Českého hydrometeorolo­gického ústavu či data od znečišťovatelů ovzduší, kteří přislíbili spolupráci.

„Nyní se nakupují měřicí přístroje. Na konci března půjdeme do terénu a vytipujeme místa, kde budou tyto přístroje umístěny. Zároveň se bude pracovat i na vybudování on-line systému,“ doplnila Zaoralová.

Pohled do budoucnosti

Na internetu by poté lidé měli mít možnost získat aktuální informace o kvalitě a znečištění ovzduší, budou moci také sledovat, jak se na ovzduší projeví opatření, která radnice v budoucnu hodlá přijmout.

V projektu se odborníci zaměří také na odběr prachových částic s následným chemickým rozborem v akreditované laboratoři.

„Veškerá tato data budou základem modelovacího softwaru, který po ročním měření data vyhodnotí a v kombinaci s mapovými podklady poskytne údaje o plošném znečištění vytipovaného území, jeho možném vývoji za daných klimatických podmínek a stavu ovzduší z hlediska možného vlivu na zdraví obyvatel,“ dodala vedoucí odboru.

Hranická radnice získala peníze projekt nazvaný Čisté ovzduší pro Moravskou bránu z evropských fondů už v roce 2009. Několikrát však musela opakovat výběrová řízení. Projekt byl proto zahájen až na konci ledna, dokončen má být do srpna příštího roku.

ftv snm