Vyplynulo to ze závěrečného hodnocení, které proběhlo 24. ledna.

„Rozsáhlého průzkumu se zúčastnili učitelé, rodiče i žáci. Celkem odpovědělo 2420 respondentů, z čehož bylo 1 507 žáků, 807 rodičů a 106 učitelů,“ uvedl tiskový mluvčí Petr Bakovský.

Průzkum měl za cíl zjistit, co si o zmíněných hranických školách myslí všechny uvedené skupiny, tedy žáci, rodiče a učitelé. Pro posouzení podmínek ve školách bylo zapotřebí přihlédnout ke specifikům každého zařízení.

ČTĚTE TAKÉ: Kraslicovník hranický opět ozdobí náměstí. Přispějete vajíčkem?

Rodiče jsou spokojeni

„Z šetření mimo jiné vyplynulo, že ve všech školách jsou rodiče rozhodně nebo spíše spokojeni s úrovní výuky a to včetně cizích jazyků a přípravou na přijímací zkoušky nebo vybavením škol,“ osvětlil Petr Bakovský.

Hodnocení rodičů se ukázalo jako velmi pozitivní, protože 92,73 až 96,34 % z nich se vyjádřilo kladně ke všem kritériím. Znamená to tedy, že hranické školy jsou srovnatelné s celorepublikovým průměrem, nebo jsou na tom dokonce i lépe.

Společnost Socioklima, která průzkum prováděla, dodala jednotlivým školám i podrobnější výstupy. Podle nich si každá škola může vyhodnotit své slabší stránky a poté na nich pracovat.

„Výsledky průzkumu byly projednány na jednotlivých školách s pedagogy i zástupci rodičů a byly zpracovány závěrečné zprávy,“ dodal Petr Bakovský.