Zastupitelstvo města Hranice se vrátilo k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2017. Zatímco na minulém jednání se objevilo hned několik návrhů na změny, a jejich projednávání ukrojilo ze schůze velký časový úsek, tentokrát již diskuze nevznikla.

Zastupitelé tak mohli přikročit k bezproblémovému schválení. „Bylo zapracováno navýšení finančních prostředků osadním výborům i navýšení částek na granty a příspěvky příslušným komisím. Tyto změny byly na minulém projednávání navrženy paní Vlastou Zapatovou," připomněl starosta města Jiří Kudláček. S vyšším rozpočtem může počítat také Odbor rozvoje.

Město zvýší podporu kultury i sportu ve městě. „Součet výdajů na sport je v této chvíli 10 milionů 400 tisíc korun, z toho 4 miliony na granty. Dále jsou v této částce zahrnuty výdaje na tělocvičny, příspěvky pro sportovní kluby a částky na Plovárnu Hranice. Na oblast kultury poputuje 10 milionů 760 tisíc, kde většina této částky putuje na Městská kulturní zařízení," zdůraznil starosta.

Jedinou připomínku adresovala zastupitelka Vlasta Zapatová. „U spousty bodů v rozpočtu se odkazuje na Rámcovou smlouvu se společností Ekoltes. Ráda bych tak požádala o to, zda by členům zastupitelstva mohla být tato smlouva zpřístupněna, abychom věděli, co si pod položkou Opravy a údržba chodníků, za čtyři miliony korun, skutečně představit, " řekla zastupitelka.

Na tento apel reagoval starosta Jiří Kudláček kladně. „Na únorovém zastupitelstvu chci předložit kompletní rozbor této smlouvy včetně položkového posouzení zhruba 42 milionů korun, kterými tuto oblast sanujeme. Aktuálně probíhá velice rozsáhlé šetření," prozradil starosta.

David Král