Cenu převzal jako uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro církev, zvláště pak za obětavou službu při rekonstrukci a obnově církevních památek ve farnosti děkanátu.

„Cenu beru jako svou bilanci. V podstatě ji chápu jako odměnu za více než třicetileté úsilí zaměřené na rekonstrukci a obnovu památek,“ řekl skromně Marek Ludmila.

Kromě církevních památek se akademický sochař zasloužil o restaurování, rekonstrukci a obnovu řady památek pro Hranice a okolní obce.

„Právě začátkem 90. let minulého století jsem jako jednu z prvních památek restauroval bustu Tomáše Garriqua Masaryka. Tuto bustu vytvořil ve třicátých letech minulého století pro Olšovec sochař Sosna, a podobná byla umístěna na pomník TGM ve stejném období také ve Stříteži nad Ludinou. Protože oba původní originály byly někdy v 70. letech minulého století odstraněny z pomníků a zničeny, rozhodlo se za účelem obnovy obou pomníků provést dvě kopie bust do přírodního kamene, podle původního zrestaurovaného originálu,“ zavzpomínal Marek Ludmila.

Marek Ludmila je v Hranicích podepsaný například pod rekonstrukcí sochy Jana Nepomuckého, pro obec Drahotuše a pro Hranice vedle obřadní síně. Dále je autorem rekonstruované sochy Panny Marie Dubské v ulici Pod Lipami či podstavce pro kamenný kříž u místního hřbitova. Pro Hranice vytvořil z umělého kamene podle původního torza - sochu Panny Marie s Ježíškem, která zdobí Starou radnici. Na svém kontě má také opravu původního kříže v Bělotíně, kopii kříže ve Lhotce a restaurování stejné památky ve Slavíči.

V roce 2011 obdržel Marek Ludmila cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot za návrh a vybudování Lapidária renezančních arkád v Hustopečích nad Bečvou.

Jeho práce ale sahají také daleko za Hranice. „Účastnil jsem se řady realizací v oblasti restaurování a rekonstrukcí sochařských a kamenických děl nejenom na Moravě, ale také v Čechách,“ doplnil závěrem akademický sochař a restaurátor Marek Ludmila.

Hranický sochař vyrobil také dvě busty slavného jazzového a swingového zpěváka Ladislava Kerndla, které si u něj umělec objednal sám.