Během čtyřiadvaceti hodin úsekem mezi stanicemi Hranice na Moravě a Prosenice projedou téměř čtyři stovky vlaků. Z toho 138 vlaků slouží běžným cestujícím, dále tudy pravidelně projíždí 180 nákladních vlaků, 42 nákladních vlaků podle potřeby a 15 lokomotivních vlaků.

„Tento traťový úsek je skutečně nejzatíženějším v celé České republice. Propustná výkonnost je využita na 92 procent,“ uvedl Jiří Šťastný ze Správy železniční a dopravní cesty.

Podle jeho slov se jedná o dlouhodobou záležitost, kterou odůvodní již samotný pohled na železniční mapu České republiky, která je k nahlédnutí spolu s jízdními řády na většině českých nádraží. Na západním konci nejvytíženějšího úseku, v Prosenicích u Přerova, se sbíhá veškerá dopravní zátěž ze směru od Prahy, České Třebové a Olomouce a trať z Přerova, který je také důležitou železniční křižovatkou.

Dohromady se zde spojují železnice od Vídně a Břeclavi a trať z Brna. Východní konec úseku spojuje dvě dvoukolejné trati. Jedna vede přes Vsetín na Slovensko, druhá k našim východním sousedům míří přes Ostravu a vede také do Polska.

Provoz na této trati byl zahájen již v roce 1842. Železnice zde prošla několika rekonstrukcemi. Poslední významná modernizace zde byla ukončena v roce 2002. Vlaky mohou ve vybraných úsecích projíždět až stošedesátikilometrovou rychlostí. Úsek mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě měří 21 kilometrů a nejrychlejší vlaky jej zdolají za pouhých devět minut.

Leží na něm stanice Drahotuše a Lipník nad Bečvou a také relativně nová zastávka Osek nad Bečvou, která vznikla právě při poslední modernizaci. V posledních letech, navzdory tomu, že tudy projede nejvíce vlaků, zde nedošlo k žádným významným mimořádným událostem.

„Mohu vám pouze potvrdit, že za dobu existence Drážní inspekce, tedy od 1. ledna 2003, tam neevidujeme nic mimořádného,“ sdělil generální inspektor Drážní inspekce Roman Šigut. Pracovníci Českých drah pouze vzpomněli vykolejení nákladního vlaku, ke kterému došlo na podzim roku 1999 v Prosenicích.

Mezi Hranicemi a Prosenicemi železniční trať prochází přes několik památek. Pokud cestující vyrazí vlakem z Hranic ve směru do Přerova, projedou nejprve přes hranický viadukt. V nedávné minulosti hrozilo, že České dráhy nechají historickou památku zbourat kvůli havarijnímu stavu. Vedení města však požádalo o zařazení na seznam státem historických památek a viadukt letos na jaře prošel rekonstrukcí.

Mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou trať prochází obcí Slavíč, ve které se nachází významná železniční památka. V 19. století zde byl totiž vystavěn železniční tunel, který byl na tehdejší trati mezi Vídní a Krakovem jediný.

S postupným růstem železniční dopravy v oblasti Moravské brány až na nejzatíženější trať v České republice však muselo dojít ke zdvojkolejnění a částečné změně místa, kudy koleje dříve vedly. Po dalším viaduktu projíždí vlak u Jezernice. Tento viadukt je za tmy dokonce osvětlen. Reportér Deníku se podíval do zákulisí provozu této nejzatíženější trati v Česku.

Prostřednictvím fotografií si můžete prohlédnout, jak to vypadá v dopravní kanceláři v Hranicích a Prosenicích, odkud se provoz na trati ovládá, a také jak nejvytíženější úsek vypadá z pohledu strojvedoucího.

Pohled do historie trati

  • 15. srpna 1842 - zprovoznění úseku mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (součást Severní dráhy císaře Ferdinanda)
  • 1. května 1847 - zprovoznění úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem
  • 1862 - 1863 - zdojkolejnění trati z Přerova do Lipníku
  • 1869 - 1873 - zdvojkolejnění mezi Lipníkem a Bohumínem (konec provozu v tunelu ve Slavíči)
  • 1961 - 1962 - elektrifikace úseku
  • 1999 - 2002 - modernizace; výstavba druhého národního železničního koridoru, nová zastávka v Oseku