Ta se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2016 od šestnácti hodin ve Velké zasedací síni hranického zámku.

Jedná se již o čtvrtou veřejnou debatu, která se týká tohoto tématu. Prozatím poslední setkání proběhlo v červnu minulého roku.

Strategie budoucího rozvoje regionu se připravuje již tři roky a nyní se dostává do závěrečné fáze.

Program se hodlá zaměřit především na projekty týkající se dopravní bezpečnosti, sociální oblasti a vybavenosti škol, jelikož právě tyto oblasti jsou podle místní akční skupiny nejpotřebnější.

„Účastníkům budou představeny hlavní body dokumentu, díky němuž MAS Hranicko rozběhne v letošním roce 3 vlastní dotační programy. V jejich rámci rozdělí do roku 2020 téměř osmdesát milionů korun koncovým příjemcům z Hranicka. Veřejnost se tak bude moci naposledy vyjádřit k nastavení dotačních programů, jako jsou například kritéria, podle nichž se budou projekty hodnotit či harmonogram výzev na celé pětileté období," uvedl manažer MAS František Kopecký.

MAS Hranicko je neziskovou organizací typu místní akční skupina sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko.

Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů.

David Král