MAPy jsou novým nástrojem strategického plánování ve školství a vzniknou ve všech 205 správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Česku, a tedy i na Hranicku.

Podle slov manažera MAS jde o vytvoření koncepčního strategického přístupu v oblasti vzdělávání od mateřských až po střední školy.

„Požádali jsme město o půjčku ve výši 1,2 milionu, abychom mohli co nejdříve projekt rozběhnout a tím i uspíšit čerpání dotací přímo do škol, které na vzniklou strategii naváže. Půjde především o práci šestičlenného týmu odborníků, kteří se ve školství pohybují a mají chuť navrhnout přímo v regionu vizi, kudy by se vzdělávání mělo dále ubírat. Sami mají zkušenosti s novými výukovými metodami či různými, i přeshraničními, projekty" vysvětlil manažer MAS František Kopecký.

Cílem místního akčního plánu vzdělávání je celkové zlepšení kvality škol, dostupnost kvalitního vzdělávání každému dítěti bez rozdílu a navázání úzké spolupráce mezi školami.

Šestičlenný tým odborníků pochází přímo z regionu a tvoří jej ředitel ZŠ a MŠ Šromotovo Radomír Habermann, ředitel ZŠ a MŠ Struhlovsko Radomír Macháň, učitel ZŠ Bělotín David Hawiger, Miroslav Wildner jako zkušený pedagog a znalec školství i z pohledu zřizovatele, Edita Bílá za oblast mateřských škol a Libor Hynčica ze Střední průmyslové školy Hranice.

Výhodou tohoto plánu je fakt, že je pouze na zvážení samotných aktérů v regionu, do čeho je třeba ve školách investovat a které trendy a novinky do vzdělávání přiřadit.

„Půjde především o takzvanou „inkluzi", tedy dostupnost kvalitního vzdělávání i pro žáky ze sociálně znevýhodněných skupin, rozvoj polytechnické výuky, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků, podnikavosti či práce s IT technologiemi. Vzhledem k tomu, že je náš region spíš průmyslový, budeme se snažit klást důraz právě na technické obory víc než na ty humanitní," uvedl dále manažer.

Jeden psycholog pro pět škol

Namísto rivality tak MAP napomůže spíše ke spolupráci mezi školami.

„Uvedu vám příklad. Když si nějaká škola na Hranicku bude chtít nadstandardně vybavit chemickou učebnu, ostatní školy s tím musí souhlasit a navíc budou moci tuto učebnu využívat. Naproti tomu v jiné škole vznikne fyzikální učebna, nebo dílna. Samozřejmě ne všechny investice budou nutně vyžadovat tuto domluvu. Pokud nějaká škola bude potřebovat třeba bezbariérový přístup, lze získat evropské peníze rovnou a to už na jaře příštího roku. Investice jsou ale jen jeden rozměr," vysvětluje dále František Kopecký s tím, že školy by měly v budoucnu také navzájem více poznat své metody výuky nebo odlišné přístupy třeba u poradenství k volbě povolání, pedagogové se budou dále vzdělávat a na Hranicko přijedou lektoři představit nové pedagogické postupy.

Školy se často potýkají také s chybějícími odborníky jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové.

„Proto se díky MAPu bude moci třeba pět škol dohodnout, zaplatit a sdílet jednoho psychologa či poradce, který bude fungovat na všech školách a bude hrazen z dotací Evropské unie. Celý projekt tvorby MAP máme naplánovaný na rok a půl, odstartuje v lednu 2016," podotkl také manažer.

Peníze i pro "měkké projekty"

Důležité je také informovat veřejnost a zapojit do tvorby plánu i rodiče a samotné žáky.

Proto bude MAS například vydávat zpravodaj, který se zaměří konkrétně na školy v regionu, bude pořádat akce, kde školy navzájem představí svá specifika a příklady hodné následování.

Po vytvoření MAP už bude záležet především na samotných školách, jaké projekty si v souladu s plánem připraví a získají na ně dotace.

„Hrubým propočtem investičních peněz, co jsou v OP VVV pro odvětví předškolního vzdělávání a základních a středních škol nachystány, je možnost získat do roku 2020 pro Hranicko až 70 milionů korun. Další desítky milionů jsou pak připraveny pro takzvané "měkké projekty", zaměřené na zlepšení kvalitu vzdělávání," uzavřel manažer MAS František Kopecký.