„Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. Veletrh je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu v České republice,” popsala akci referentka odboru školství na hranické radnici Jana Černá.

Město Hranice se veletrhu každoročně zúčastňuje v rámci stánku Olomouckého kraje, turistického regionu Střední Morava za pultem turistické lokality Hranicko.

Region se prezentoval například Balíčky zážitků na Hranicku, které nabízejí akrobatické lety, cykloturistiku, wellness pobyty, vodní sporty nebo netradiční kurzy.

„Společně se všemi městy ležícími na Cyklostezce Bečva od pramene řeky v Beskydech až po soutok s Moravou v Tovačově byla na veletrhu propagována Cyklostezka Bečva formou propagačního banneru a také nově vydané mapy celé cyklostezky,“ informovala Jana Černá.

Mapa bude od pátku 20. ledna k dispozici také v hranickém Městském informačním centru

V rámci volného sdružení Moravská brána, jehož členy jsou města Přerov, Lipník, Hranice a dále lázně Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Muzeum Komenského Přerov, hrad Helfštýn a Hranická rozvojová agentura byl propagován nabídkový balíček Školní výlety v Moravské bráně.

„Návštěvníci veletrhu se zajímali také o tématické skládačky informující o Hranické propasti, Zbrašovských aragonitových jeskyních, přírodních památkách a rezervacích a židovských a církevních památkách,“ doplnila Černá.

Dalším veletrhem, kde se Hranicko bude prezentovat, je Tourism Expo, veletrh cestovního ruchu a využití volného času, který se uskuteční ve dnech 27. až 29. ledna na Výstavišti Flora Olomouc, a výstava cestovního ruchu nazvaná Dovolená a region v březnu na výstavišti Černá louka v Ostravě.

(red)