Už v pondělí 14. září se první malí i velcí zájemci budou těšit z prvních zahájených kroužků tohoto roku, jejich výuka skončí 10. června.

„Nabízíme celkem 69 kroužků. Pro každého může být zajímavé něco jiného, někdo tíhne spíše ke sportu, jiný k hudbě, výtvarným aktivitám, nebo jiným rukodělným činnostem, proto se snažíme pokrýt co nejširší nabídku," pověděla ředitelka Domečku Blanka Šturalová.

Dramatický nebo folklórní, kroužek, dále velmi populární Le Parkour, výuka anglického či německého jazyka, pole dance, orientální nebo country tance.

Náročný zájemce si dozajista nakonec vybere. Jedním z dalších netypických kroužků je například výuka esperanta, což je umělý mezinárodní jazyk.

„Ten má již dlouho tradici a stálou členskou základnu, ale výuka se týká spíš menší uzavřené skupiny," vysvětlila ředitelka s tím, že ideální počet je patnáct členů.

Ovšem jsou i výjimky, kdy kurzy navštěvují lidé ve větších skupinách nebo individuálně.

Mezi nejdéle fungující kroužky patří letečtí modeláři či modelářský a myslivecký kroužek

„Velký zájem je o kroužky mažoretek, výuku kytary, flétny, klavíru a sportovního plavání," vyjmenovala Blanka Šturalová.

Mimo jiné nabízí Domeček také letní pobytové a příměstské tábory, odpolední, víkendové a prázdninové akce.

Veškeré informace najdou zájemci na webových stránkách www.ddm.hranet.cz. S podrobnějšími dotazy se mohou obrátit na všechny pracovníky Domečku.

Samotná jeho ředitelka navštěvuje jeden z kroužků. „I v letošním školním roce bych ráda navázala na loňskou docházku do našeho kroužku angličtiny," uzavřela Blanka Šturalová.