Nová laboratoř vybavená sedmi počítači, interaktivní tabulí, dataprojektorem a keramickou tabulí pojme celkem osmnáct studentů. „Se stavebními pracemi se začalo 1. června a rekonstrukce trvala celé prázdniny. Úplné dokončení proběhlo minulý pátek, kdy jsme završili instalaci počítačů,“ přiblížila učitelka Gymnázia Hranice Dagmar Kolářová, která je rovněž manažerkou projektu, díky němuž se renovace laboratoře uskutečnila.

Projektu Přírodní vědy moderně a interaktivně se zúčastnilo přes deset učitelů gymnázia, kteří společně vytvářeli výukové materiály. „Ještě nejsou hotové, stále se na nich pracuje. Díky tomu, že se kolegové podíleli na projektu, jsme z Evropské unie získali peníze na renovaci laboratoře, což byl v podstatě i náš cíl,“ vysvětlila Kolářová.

Za 700 000

Náklady na rekonstrukci učebny se vyšplhaly na necelých sedm set tisíc korun. Z toho učitelé za více než dvě stě tisíc korun pořídili sady souprav pro žákovské experimenty ve fyzice. Na vybavení laboratoře přispěla i samotná škola, rodiče a přátelé školy.

Studenti gymnázia otevření moderně vybavené laboratoře velmi vítají.

„Jsem ráda, protože protokol do laboratorního cvičení už budu moci dělat na počítači místo toho, abych všechno složitě počítala na kalkulačce,“ prozradila jedna ze studentek.

Původní, asi čtyřicet let stará laboratoř byla již ve špatném stavu.

„Odporovala bezpečnostním předpisům a ani nevyhovovala současným potřebám. Výhodou nové učebny je interaktivní tabule, na které můžeme třeba prezentovat jednotlivé kroky práce, i to, že je využitelná také pro jiné předměty,“ uvedl učitel fyziky a matematiky Zdeněk Jemelík.

Nová učebna bude sloužit především pro fyzikální laboratorní cvičení.

„Podle regulí projektu laboratoř zatím nemůžeme používat k výuce jiných předmětů,“ objasnil ředitel Gymnázia Hranice Radovan Langer. Jeden rok se tak v místnosti budou vyučovat pouze předměty, které souvisí s projektem zaměřeným na přírodní vědy. Laboratoř tedy využijí i studenti při hodině zeměpisu či biochemie.

Otevření nové fyzikální laboratoře je rovněž spjato s oslavami 140. výročí založení Gymnázia Hranice, které škola slaví v letošním roce.

IVETA PODEŠVOVÁ