„Naše gymnázium jsem přihlásila osobně já. Už několik let spolupracuji s Člověkem v tísni a letos jsem si všimla, že už šestým rokem existuje tento projekt,“ řekla k pořádání akce jeho iniciátorka profesorka Nikola Ižaríková. Celá akce je sestavena jako projekce vybraného filmu a beseda se zajímavým člověkem.

„Jako osobnost jsem poprosila Jiřího Libosvára, který byl nejen dlouholetým profesorem na našem gymnáziu, ale je i významným historikem a hlavně pamětníkem té doby. Celkem nám bylo nabídnuto šest filmů, z nichž jsem pro naši projekci vybrala The Plastic People of the Universe. Tento film jsem vybrala záměrně, protože si myslím, že téma hudební skupiny bude interesantní pro mladé lidi,“ přiblížila program akce Nikola Ižaríková.

Díry v osnovách

Zajímavé samozřejmě bude, jak se k tomuto tématu a obecně k této části naší historie postaví sami studenti.

„Bohužel musím říct, že se každý rok setkávám s žáky, kteří ani nevědí co bylo teď v listopadu za svátek. Je pravda, že i toto mě vedlo k tomu, abych studentům co nejvíce přiblížila tehdejší dobu. Když probíráme osnovy dějepisu, tak tam ta naše novodobá historie chybí. Jich samotných se samozřejmě netýkala, ale týkala se jejich rodičů a prarodičů a proto jsem ráda, že pomocí Člověka v tísni jim to mohu trochu zprostředkovat,“ přiznala díry v osnovách Nikola Ižaríková. Projekce a beseda proběhne na hranickém gymnáziu v úterý 23.listopadu od 14:25 hodin.

„Začínáme mezi osmou a devátou vyučovací hodinou. Nejprve představím film, který bude promítán a poté také našeho hosta. Studenti se na besedu mohou připravit nahlédnutím do medailonků tehdejších vězňů a nebo do knížky, kterou jsme dostali k projektu,“ říká blíže k programu jeho organizátorka.

Nabízí se otázka, zda do školy může na tuto zajímavou projekci přijít i veřejnost. „Samozřejmě veřejnost je také vítána. Tuto akci letos pořádáme poprvé a proto jsme nepřipravovali žádné pozvánky, protože původně to bylo plánované jen pro studenty,“ uzavírá své zajímavé povídání profesorka Nikola Ižaríková.

JAKUB ZEMAN

Příběhy bezpráví
Příběhy bezpráví