„Momentálně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek probíhá výběrové řízení na dodavatele a se zahájením stavby se počítá v srpnu nebo v září,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Rekonstrukci hřbitova zahájilo město v roce 2017. Doposud byla přímo na hřbitově dokončena oprava hřbitovní zdi a vznikla nová epitafní místa s posypovou loučkou. Před hřbitovem pak vznikla nová parkovací místa a v ulici Hřbitovní byla vybudována pro rekonstrukci hřbitova nezbytná dešťová kanalizace.

Letos se práce zaměří především na horní část hřbitova, kde se nachází urnový háj. Na hřbitově Je potřeba vybudovat cesty a inženýrské sítě či zajistit odvod dešťových a splaškových vod. Umístěn zde bude také nový mobiliář, osvětlení a dojde k výsadbě zeleně. V plánu je také vytvoření zázemí pro správu hřbitova i pro návštěvníky.

„Objem prací na hřbitově je velmi rozsáhlý, proto je rozplánován ještě na tři roky. Práce by měly postupovat od zadních částí hřbitova směrem dopředu, aby těžká technika neničila již hotové části. Celkem se má na hřbitově ještě proinvestovat okolo padesáti milionů korun,“ sdělil Petr Bakovský.

Rekonstrukce hranického hřbitova představuje jednu z největších investičních akcí města za poslední roky. Celková rekonstrukce již byla nevyhnutelná, desítky let totiž na hřbitově k žádným výraznějším opravám nedošlo.