V týdnu od 7. do 13. září ji Povodí Moravy vypustí, pročistí jezové segmenty a klapky.

Z nadjezí odstraní naplavené stromy, vyčistí svodné kanály a sběrné studny.

Při této příležitosti také zkontroluje břehové opevnění, které je jinak během roku pod vodou. Po týdnu opět zdrž napustí.