"Současný jez má dvě hrazená pole, bude rozšířen o třetí pole o stejných parametrech při levém břehu. Navrhovaným řešením se zvýší ochrana před povodněmi na celém úseku Bečvy na území města Hranice, nejvýrazněji se zlepšení projeví na úseku délky cca 700 metrů mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky," informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Právě v jejich výústních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě.

I přesto, že Povodí Moravy zatím neví přesný termín započetí stavby, se předpokládá délka výstavby asi na dva roky.

"V současnosti již máme stavební povolení, nicméně práce samotné začnou až v návaznosti na dokončení retenční nádrže, kterou v těsné blizkosti jezu staví," dodal Petr Chmelař. Předpokládaná finanční náročnost stavby je pak odhadována na zhruba 160 milionů korun.