„Porušení zákona se společnost dopustila, když v roce 2008 během pouhých čtyř dnů navezla celkem 12 364 tun odpadu do dobývacího prostoru Haňovice II bez povolení. Následně odpad překryla původní zeminou,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ivana Awwadová.

Společnost v dobývacím prostoru nelegálně nakládala s odpady za účelem rekultivace.

Navezené odpady pocházely z hrubých terénních úprav prováděných v místě bývalé skládky komunálního odpadu v Mohelnici a obsahovaly částečně roztříděný směsný komunální odpad.

„Já bych se zatím k pokutě vůbec nechtěl vyjadřovat a uvádět žádné komentáře. Jediná věc, kterou řeknu, že jsme se odvolali a čekáme, jak se situace vyřeší,“ dodal stroze jednal firmy Kohout invest Radovan Kohout.

Společnosti společně s pokutou bylo uloženo vykonat nápravná opatření, podle kterých má společnost odpad odstranit do třiceti dnů od nabytí právní moci. Firma by vše měla odstranit už do 24. března.

„Zároveň nás má společnost informovat o zahájení a postupu prací. Do dnešního dne nás však nikdo ze společnosti nekontaktoval“, řekl ředitel ČIŽP v Olomouci Ing. Radek Pallós.

Pro společnost Kohout invest přitom nejde zdaleka o první provinění a problémy ohledně životního prostředí a odpadů.

„Je pravda, že se nejedná o jediné řízení, které se společností v současné době vedeme,“ sdělil Radek Pallós.

Zajímali se i o Opatovický lom

Česká inspekce životního prostředí se zajímala například i o kauzu opatovického lomu, kdy se firma pokoušela zdejší lom téměř celý zavést sutinami a odpadem.

Proti tomu se vzbouřili místní obyvatelé, kteří kvůli tomu dokonce sepsali protestní petici.

V Opatovicích byla následně společnosti zakázána jakákoliv další činnost s ohledem na ničení a znečišťování životního prostředí.

„Ještě jsme řešili jednu věc v Přerově, kde nešlo přímo o firmu Kohout invest, ale kde byl zainteresován jeden z pánů Kohoutů,“ dodal ředitel ČIŽP v Olomouci Ing. Radek Pallós.