Současně s kácením bude docházet k bezpečnostnímu prořezávání dalších čtyřiceti stromů.

„Kácet se budou stromy, které jsou ve špatném stavu,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Práce na kácení i bezpečné prořezávání by mělo skončit s posledním březnovým dnem.

Poté už dojde od 15. května k redukčním a zdravotním řezů u dalších osmatřiceti stromů.

„Při ořezávání a ošetřování je lepší už teplejší počasí, aby nedošlo k dalšímu poškozování stromů,“ doplnil Michal Šarata, jednatel zlínské firmy PLÁN 5, která má veškeré práce v parku na starosti.

Ošetřeny budou stromy se suchými větvemi v korunách, s dutinami ve kmeni, tlakovými vidlicemi a narušeným větvením.

Kácení a ořezy probíhají na základě odborného posudku, který si nechala vypracovat hranická radnice po loňské květnové povodni.

Odborná firma poté předložila městu harmonogram nutných prací s počtem dřevin, určených ke kácení, či ošetření, a to podle naléhavosti. Stanovila také termíny zásahů.

Park po zásahu samozřejmě nezůstane holý a bez stromů. V budoucnu se počítá se zvýšenou výsadbou v rámci připravované revitalizace parku.