„Určitě jsme velice hrdí na úspěchy, kterých jsme dosáhli. Mnohem více si ale vážíme toho, jak výborný kolektiv se nám podařilo vybudovat. V obou sborech panuje velice přátelská atmosféra, starší pomáhají mladším, vše je tak, jak má být," řekla vedoucí sboru Markéta Lásková.

Aby však mohl sbor šlapat jako správně promazaný stroj, je potřeba obětavé práce všech zúčastněných. Jak dětí, tak dospělých.

„Kolem sboru pracuje pochopitelně více lidí. Jen díky jejich pomoci může Cantabile fungovat na takové úrovni," prozrazuje vedoucí.

Pěvecký sbor Cantabile

Jako malá cestovka

Jednou z nepostradatelných žen se v průběhu let stala korepetitorka Gabriela Zdarsová.

„S kolegyněmi si rozumíme profesně i lidsky, máme podobné hudební cítění a často spolu nad nacvičovanými skladbami diskutujeme. Myslím, že tato shoda působí příznivě na celkový výsledný projev sboru. A to je dobře, protože na pódiu musíme všichni táhnout za jeden provaz, což se nám doufám daří," sdělila.

„Výběr repertoáru je na paní učitelce Láskové. Abychom se s dětmi mohli naučit zvolené skladby správně, pracujeme nejprve zvlášť po skupinkách. Je potřeba určit, kdo bude co zpívat, vypilovat správné dýchání, artikulaci, pochopení textu, správný pěvecký postoj a tak dále. Forma, ve které bude hudba lidem předána, je totiž velice důležitá," objasnila hlasová poradkyně Iva Karageorgieva.

Kromě samotné hudební složky je pochopitelně důležitá také složka organizační.

„My tři se věnujeme především té umělecké stránce. Organizační záležitosti zajišťují Lenka Šatánková a Šárka Dufková. Organizace je rozdělena mezi profesionální čas, kdy děti vystupují, a mezi volný čas, ve kterém se připravují různé hry, aktivity, svačiny a tak podobně. Kolegyně jsou zkrátka taková malá cestovka," ocenila s humorem jedinečný přínos Markéta Lásková.

Jelikož je o navštěvování pěveckého oddělení ZUŠ Hranice obecně vysoký zájem, ne vždy mohou být všichni uchazeči přijati.

„Máme opravdu spoustu zájemců, takže se bohužel někdy stává, že nemůžeme všechny vzít. Přijímáme od pěti let. Do druhé třídy jsou děti v takzvaném přípravném oddělení. V dětském pěveckém sboru poté pokračují od třetí třídy přibližně do třinácti čtrnácti let. Následně mohou přejít do komorního sboru, kde působí středoškoláci a vysokoškoláci. Dokonce zde máme již i pracující," vysvětlila vedoucí sboru.

Nový Komorní sbor

Zatímco Dětský pěvecký sbor se může pochlubit bohatou, více než patnáctiletou historii, Komorní pěvecký sbor se zformoval teprve na podzim loňského roku.

„Přišly za mnou děti, které již přesáhly věkovou hranici pro Dětský pěvecký sbor, že pokud by to bylo možné, tak by velice rády dále fungovaly. Já jsem byla jen ráda, že je zde z jejich strany takový zájem. Tak jsme se domluvili na zkoušení a vznikl Komorní pěvecký sbor," řekla Markéta Lásková.

Kvalitní fungování sboru s sebou pochopitelně nese nemalé finanční náklady.

„Za poslední dva roky se nám podařilo sehnat velké množství sponzorů z řad hranických firem. Díky této podpoře jsme mohli nakoupit potřebné nástroje, mikrofony, aparaturu. Letos se nám dokonce podařilo pořídit nádherné koncertní pódium. Této podpory si velmi vážíme," zakončila Markéta Lásková.

David Král