„Město tímto vylepšením technického vybavení přispívá ke zvýšení bezpečnosti našich občanů, zvýšení efektivity a rychlosti při řešení zásahů u mimořádných událostí spojených právě s únikem ropných látek do vodních toků, a také zvýšení ochrany životního prostředí," uvedl mluvčí města Petr Bakovský.

Důvodem, proč se ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Olomouckého kraje Karel Kolářík obrátil na starostu města Jiřího Kudláčka, byl fakt, že od roku 2010 řešili hraničtí hasiči dvanáct úniků neznámých látek do vodních toků a devět úniků ropných látek. Navíc dle slov Karla Koláříka, výše finančních prostředků ze státního rozpočtu v posledních letech stačila pouze pro zajištění nezbytného provozu.

„Do zásahového obvodu požární stanice Hranice spadá i rozsáhlá síť vodních toků, včetně řeky Bečvy a zároveň i úsek dálnice D1, kde také dochází k často rozsáhlým únikům ropných látek a ohrožení životního prostředí," napsal v žádosti ředitel HSZ starostovi.

Zároveň v ní připomněl i dopravní nehodu v únoru roku 2012, kdy došlo k havárii kamionu nedaleko Hranic. Z něj uniklo velké množství pohonných hmot, které se poté dostaly do Veličky.

V případech, kdy dojde k úniku ropných látek do vody, je nezbytné vybudovat soustavu takzvaných norných stěn, které omezí jejich šíření. Potom se sorpčními prostředky, které pomáhají při likvidaci takových úniků, tyto látky z hladiny odebírají.

„Takové zásahy vyžadují několik jednotek požární ochrany podél celého vodního toku a speciální vybavení včetně prostředků pro osvětlení místa zásahu a pohybu ve vodě," popisoval dále Karel Kolářík.

Požární stanice v Hranicích je v současné době pro takové případy nedostatečně vybavená. Ačkoliv norné stěny patří do výbavy městských hasičů, velice problematicky se instalují a pro rychlejší proud vody jsou nevyhovující. Navíc ani norná stěna ani další nezbytné vybavení neměly své místo.

„V přívěsu pro likvidaci úniku ropných látek by bylo vybavení trvale uloženo a připraveno k bezpečné přepravě na místo zásahu. Součástí přívěsného vozíku bude i jeho vestavba včetně sorpčních prostředků a norné stěny," dodal ještě ředitel HZS Karel Kolářík.

Celkem stojí přívěs 370 tisíc korun.

„V rámci pokračování naší velmi dobré spolupráce jsme se obrátili na pana starostu s žádostí o příspěvek ve výši 120 tisíc korun, další prostředky na dofinancování zajistíme z příspěvků HZS Olomouckého kraje a z příspěvků dalších subjektů," uzavřel Karel Kolářík.