Duchovní otec společnosti Antaka Antonín Vícha tyto spekulace odmítá.

„V okolí průmyslové zóny si obyvatelé opakovaně stěžují na obtěžování zápachem. Velmi se obáváme dalšího zhoršení životního prostředí v Hranicích. Proto jsme se rozhodli založit spolek Čisté Hranice a sepsat petici. Podařilo se nám přesáhnout potřebnou hranici dvou set podpisů, tak doufáme, že se jí bude Ministerstvo životního prostředí zabývat," uvedl předseda spolku Čisté Hranice Karel Hübl.

„Jedná se o to, že ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že záměr firmy Antaka, zřídit recyklační linku na zpracování plastů v množství 2 226 tun za rok nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA. Z vyjádření kraje, inspekce životního prostředí i Městského úřadu Hranice však plyne, že za zdroj možných emisí látek obtěžujících zápachem lze považovat nejen technologii zajišťující tavení plastů, ale také právě proces praní plastové drti. Tato problematika není v rámci oznámení záměru vůbec řešena," sdělil dále předseda Čistých Hranic.

„Stížnosti na zápach byly v absolutní většině směřovány proti zápachu vznikajícím při zpracování pryže. Pokud smrdí zpracování plastů, znamená to, že jste plast přepálili, a že jste někde udělal chybu. My máme speciální prověřené postupy, není zde nic, co by mohlo způsobovat zápach. Natož tak, aby se linul ven z areálu," řekl předseda představenstva společnosti Antaka Antonín Vícha.

„Petice uvádí, že by mohlo dojít k ekologické havárii. O jakou havárii by se však mělo jednat, již neuvádí," ohrazuje se dále proti tvrzením spolku Čisté Hranice Antonín Vícha.

„Od roku 2024 začne platit zákaz skladování plastů. Já jsem zvědavý, jak bude Ekoltes tuto záležitost řešit. Spalování plastů v Cementárně je snad ekologičtější?" ptá se duchovní otec společnosti Antaka.

Ke spuštění linky by podle předsedy představenstva mohlo dojít do dvou měsíců.

„Firma, která nám dodává stroje je ve skluzu, takže přesný termín momentálně nemohu sdělit. Každopádně jakmile provoz spustíme, klidně pozvu iniciátory petice, zástupce města i tisk, ať se přesvědčí, že žádný zápach nevzniká," uzavřel Antonín Vícha.

David Král