„Přestože to tak při pohledu ‚zvenčí‘ nevypadá, jde o jedno z největších a nejdůležitějších cvičení pozemních sil Armády České republiky tohoto roku. Jedná se o tak zvaný štábní nácvik 7. brigádního úkolového uskupení, do kterého je zapojeno na 600 vojáků a jeho cílem je prověřit schopnosti velitelství tohoto uskupení plánovat a řídit operace,“ informoval tiskový a informační důstojník kapitán Ladislav Kabát ze 7. mechanizované brigády „Dukelské“.

Cvičení je opravdu významné, dosud se uskutečnila řada společných plánovacích konferencí, přípravné cvičení řídícího štábu a v tomto týdnu probíhá nácvik. Celé cvičení Dukla Spirit 2017 vyvrcholí první říjnový týden, kdy by se měli dostavit i nejvyšší představitelé armády.

Důležitý nácvik

„Uvnitř kasáren v Hranicích, Přáslavicích a Bučovicích jsou v těchto dnech rozvinuta místa velení, kde od rána do večera panuje čilý ruch. Říká se, že bez spojení není velení a cílem tohoto nácviku je především prověřit funkčnost vzájemného spojení a plynulost informačního toku,“ vysvětlil kapitán Ladislav Kabát.

Nejen Hranice, Přáslavice a Bučovice jsou do cvičení zapojeny. Část cvičení se odehrává i v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně, kde se odehrává rozehraný scénář prostřednictvím taktických simulátorů.

Zajímavý scénář

Scénářem je válečný konflikt mezi dvěma smyšlenými státy, do něhož jsou na žádost napadené země zapojeny mnohonárodnostní ozbrojené síly. České brigádní úkolové uskupení je součástí právě těchto sil a jeho úkolem je bránit napadené území v konkrétní oblasti státu.

„Jádrem 7. brigádního úkolového uskupení jsou jednotky 7. mechanizované brigády, doplněné o jednotky bojové podpory a jednotky bojového zabezpečení jakou jsou dělostřelecký oddíl, ženijní prapor, protiletadlová raketová baterie, jednotka zpravodajství, sledování a průzkumu, letečtí návodčí, vojenští lékaři a zdravotníci, vojenská policie a další,“ vyjmenoval tiskový a informační důstojník závěrem.