Z devětapadesá­tičlenné jednotky, která do Asie přiletěla, jen deset členů nepochází z hranického praporu. Věkový průměr vojáků je přitom 33 let.

„Po krátké zastávce v Kábulu, kde vojáci převzali potřebné zbraně a materiál, je čekal přesun do prostoru letiště v Bagramu, kde okamžitě zahájili šestidenní intenzivní vstupní výcvik, povinný pro všechny nově rotující jednotky. Výcvik vedle střelby zahrnuje i připomenutí zásad protipovstaleckého boje a nácvik činnosti v případě převrácení vozidla, například při výbuchu nálože, včetně vyprošťování raněných," uvedl kapitán Pavel Váverka.

Další tři týdny pak se pak vojáci hlavně seznamovali s aktuální situací u přiděleného afghánského praporu.

„Budeme se podílet na organizaci jeho součinnosti s koaličními jednotkami a také jej případně podporovat v oblasti bojového použití. Naše další úkoly budou záviset na vývoji situace," sdělil podplukovník Jan Zezula s tím, že jednotka bude postupně ponechávat odpovědnost právě na afghánských bezpečnostních silách.

„Na všechny tyto úkoly jsme dobře vycvičeni a máme všechny prostředky k jejich plnění. Jsem přesvědčen, že se jich bezezbytku zhostíme," doplnil velitel jednotky.

Další informace o 1. jednotce vojenského poradního týmu:

celkový počet příslušníků jednotky: 59 (17 důstojníků, 13 praporčíků, 29 poddůstojníků)

složení jednotky:
o 71. mechanizovaný prapor Hranice (49)
o 41. mechanizovaný prapor Žatec (1)
o 43. výsadkový mechanizovaný prapor Chrudim (3)
o 532. prapor EB, Opava (1)
o 22. základna letectva, Sedlec (4)
o Nemocniční základna, Hradec Králové (1)