Jedná se o prověření schopnosti štábu a velitele 7. brigádního úkolového uskupení k efektivnímu řízení boje. Cvičení je koncipováno jako komplexní štábní nácvik s vyvedenými mobilními místy velení s využitím počítačové techniky.

„Pro potřeby cvičení byly vytvořeny fiktivní státy, včetně státních hranic. Ariana je země vyvolávající konflikt, sousední Atropie pak představuje napadený stát a zároveň prostor operací spojeneckých vojsk, jejíchž součástí je i 7. brigádní úkolové uskupení,“ vysvětlil tiskový a informační důstojník Ladislav Kabát.

V reálném čase tak velitelé rozdávají rozkazy, které se následně v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně ihned zpracují. Podle výsledků ze simulace se na situaci reaguje dále. V rámci cvičení se pořádají i brífinky s využitím online videokonferencí a telekonferencí, kdy komunikace s nejvyšším velitelstvím probíhá v anglickém jazyce tak, jak by probíhalo i v případě opravdové akce ve spolupráci s NATO.

Komplexní spolupráce

7. mechanizovaná brigáda se v rámci tohoto cvičení spojila i s dalšími jednotkami, které v ní normálně neoperují. Jedná se třeba o dělostřelectvo nebo letectvo. V tomto spojení se tedy jedná o 7. brigádní úkolové uskupení.

„V rámci přípravy štábu cvičíme a připravujeme štáby k tomu, aby řídily vojska. Provádíme tedy činnost na základě simulace taktické činnosti a naše štáby reagují a připravují povely pro podřízené jednotky. Štáby brigád a útvarů jsou vybaveny prostředky software a hardware a na počítačích se jim zobrazují jednotlivé situace a oni na ně reagují,“ řekl generálmajor Štefan Kaleta, velitel pozemních sil.

Právě toto cvičení probíhá ve všech posádkách 7. mechanizované brigády, které se nachází v Hranicích, Přáslavicích a Bučovicích. Simulace pak v Brně.

Změna bezpečnostní situace

„V minulých letech se změnila bezpečnostní situace, proto musela i armáda v této oblasti změnit některé přístupy a postupy. Jedna ze základních věcí je naše pevnější etablování v alianci NATO jako takové a zaměření výcviku do cvičení a přípravy větších celků, což znamená brigáda a prapor,“ sdělil generálmajor Aleš Opata, zástupce náčelníka generálního štábu.

Dukla Spirit 2017 zároveň slouží jako součást přípravy 7. brigádního úkolového uskupení k certifikaci podle metodiky NATO, která je plánována na rok 2019 v rámci mezinárodního cvičení Czech Lion 2019, do nějž se zapojí i ostatní státy aliance.