„Již od 2. května je vyhlášena výzva pro občany, aby do 30. září navrhli vhodné projekty. V průběhu října pak bude probíhat kontrola formální správnosti projektů,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Mezi návrhy mohou patřit projekty týkající se sportovišť, úprav veřejných prostorů, dopravní infrastruktury, městského mobiliáře či zeleně. Fantazii se meze nekladou.

Je však nutné splnit stanovené podmínky. „Návrh musí být realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejné budově ve vlastnictví města Hranic nebo organizace zřízené městem Hranice nebo právnické osoby založené městem Hranice,“ uvedl Petr Bakovský, který je zároveň koordinátorem a konzultantem návrhů.

Slavnostní vyhlášení oblíbené akce Nejlepší sportovci města Hranice za rok 2021 v Divadle Stará střelnice, 26. dubna 2022
Večer plný změn i tradic. Hranice vyhlásily nejlepší sportovce, podívejte se

Všechny detaily a potřebné náležitosti najdou zájemci na webových stránkách města. Z projektů, které splní všechny podmínky, pak budou občané v listopadu vybírat ty nejzajímavější, na které peníze z participativního rozpočtu poputují. O všem rozhodne online hlasování a vítězné projekty budou realizovány v následujícím roce.

Participativní rozpočet zavedla hranická radnice poprvé v roce 2019. Následující roky však kvůli covidu od tohoto záměru upustila. Letos se tak participativní rozpočet znovu vrací.

Prvním projektem, který byl díky participativnímu rozpočtu realizován, se stalo nové beach volejbalové hřiště v areálu Plovárny Hranice.