Na nákup zařízení letos město ve svém rozpočtu vyčlenilo půl milionu korun.

„Technika v této oblasti jde rychle dopředu, chceme proto vybrat co nejvhodnější zařízení, které navíc rychle nezastará,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov radnice o koupi podobného zařízení uvažovala už dlouho.

„Podle toho, jak postupuje příprava některých nových zákonů, soudíme, že brzy bude podobné hlasovací zařízení nutností. Proto nechceme čekat s nákupem na poslední chvíli a přístroj chceme vybrat už letos,“ vysvětlil Bakovský.

Při výběru zařízení bude nutné brát ohledy na specifika zasedacího sálu hranického zámku, kde se zastupitelstvo schází.

„Měl by to být například bezdrátový přístroj, abychom nemuseli zasahovat do nábytku, což by přineslo jen zbytečné komplikace,“ podotkl mluvčí.

Cíl? Zvýšení transparentnosti

Zařízení bude zachycovat, jak zastupitelé hlasují, což zjednoduší a zrychlí sčítání hlasů.

„Nyní to dělají skrutátorky, občas dochází k nejasnostem a hlasy se musí sčítat znovu,“ sdělil mluvčí. Dále umožní zlepšení přehledu o tom, jak který zastupitel hlasuje. „To je v souladu ze zásadami transparentnosti, které město před časem přijalo,“ řekl.

V rámci těchto zásad se radnice snaží v maximální míře poskytovat důležité informace o svých rozhodnutích a dění ve městě.

Novinky na webu

„Od loňska si například občané mohou na našem webu vyhledat údaje o všech městských zakázkách za více než sto tisíc korun,“ připomněl mluvčí. V letošním roce zase budou nově zveřejňovány všechny smlouvy, které město podepsalo. „Bude to rozčleněné podle jednotlivých odborů, lidé se dozví, na co byla smlouva podepsána, s kým a za jakých podmínek,“ dodal mluvčí.

V loňském roce také přibyly na městském webu kompletní zvukové záznamy ze zasedání městského zastupitelstva. „Kvůli tomu bylo dokonce nutné změnit jednací řád zastupitelstva,“ podotkl Bakovský.

Připravované zavedení hlasovacího zařízení vítají i opoziční zastupitelé.

„O podobném kroku jsme uvažovali už v minulých volebních obdobích, nebyl na to ale dostatek finančních prostředků. Proto tento krok směrem k větší transparentnosti vítám, naše strana jej aktivně podporovala,“ komentoval novinku hranický zastupitel Vladimír Juračka (Hranice 2000). Podle jeho slov by měla být největším přínosem zařízení možnost občanů najít si to, jak který zastupitel hlasoval. „Lidé tak budou mít přehled o tom, kdo je za jaké rozhodnutí zodpovědný,“ dodal.