Pokud se její návrh bude zamlouvat i obyvatelům města, začne radnice jednat o možnostech financování s Povodím Moravy. Náklady na její stavbu by se pohybovaly v desítkách milionů korun.

Hráz by měla vést mezi Bečvou a ulicemi Na Bečvě a Za Porážkou směrem ke skateparku.

„Ochránila by sedmdesát až sto rodinných domů. Nyní máme zpracovanou projektovou dokumentaci, ke které se občané budou moci vyjádřit na veřejném projednání,“ sdělila vedoucí odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou Zuzana Dlesková.

Chystané opatření proti velké vodě zahrnuje nejen samotnou hráz, ale také další technické náležitosti.

„Hráz by křížila Loučský potok, a spolu s ní by se musely vybudovat i tři přečerpávací stanice a vyřešit odtok z čistírny a odlehčovací kanalizaci,“ uvedla Dlesková a dodala, že hráz by křížila i cyklostezku. Předběžně je cena vyčíslená na 84 milionů korun.

Pro hráz se ve městě rozhodlo krátce po povodních v roce 1997. Při letošních povodních lidé v ulicích Na Bečvě a Za Porážkou vyplavené byty neměli.

„V této lokalitě zaplavila voda sklepy a zahrady,“ poznamenal velitel Hasičského záchranného sboru v Lipníku nad Bečvou Zdeněk Suchánek.

Pokud má navrhovaná hráz lidi před stoletou vodou opravdu ochránit, bude muset být značně vysoká. „V některých místech je to dva až dva a půl metru. Z krajinářského hlediska to bude výrazný zásah,“ netají starosta Miloslav Přikryl.

„Spolupracujeme s Povodím Moravy, které by bylo investorem stavby. Na podobné projekty umí získávat dotace.“ Hráz se nezačne stavět dřív než příští rok, možná ale ještě později.