Vybudování dešťové kanalizace v ulici Hřbitovní je nutné pro pokračování regenerace městského hřbitova.

„Na hřbitově totiž dešťová kanalizace dosud nebyla, proto zde máme problémy se spodní vodou. Před samotnou rekonstrukcí hřbitova je tedy nutné vyřešit odvod dešťových vod a nová kanalizace v ulici Hřbitovní je tak nezbytnou podmínkou,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Nová kanalizace povede od vstupu na hřbitov až k Ludině.

„Akce to nebude jednoduchá, protože v ulici se nachází velké množství inženýrských sítí, což může způsobit komplikace,“ upozornil Petr Bakovský.

Součástí plánovaných prací je také úprava zpevněných ploch v ulici a úprava parkovacích míst. Z kasy města poputuje na tuto akci zhruba dvanáct milionů korun.

Bělotín
Krajskou Vesnicí roku je Bělotín

Pokračování proměny hřbitova

Druhá letošní etapa prací by se již měla týkat přímo hřbitova, kdy dojde k vybudování epitafních desek.

„Tato menší urnová místa mají v zemi šachtici pro ukládání uren. Na šachtici je pak položena jen nápisová pamětní deska, případně lampička a váza,“ vysvětlil mluvčí města. Současně vznikne také posypová loučka.

Město dále počítá s vytvořením mlatových chodníčků, instalací betonových prvků a natažením kabelů veřejného osvětlení. Právě rekonstrukce veřejného osvětlení by měla být součástí další etapy.

Postupnou regeneraci hranického hřbitova spustila radnice v roce 2017. Opravena již byla například hřbitovní zeď, vznikla nová brána a došlo k zbourání staré márnice. 

Barokní socha Panny Marie Bolestné v Hranicích byla v pátek 24. května dopoledne deinstalována.
Socha Panny Marie z Komenského ulice je pryč