Druhou etapou bylo také dokončeno hřiště v Drahotuších, vedle sportovního areálu Kluziště. po první etapě bylo hřiště slavnostně otevřeno na začátku června.

„K dosavadním prvkům přibyly tři další, z toho dva velké – lanový jehlan a věž se skluzavkou,“ řekla Deníku Vlasta Zapatová, předsedkyně osadního výboru v Drahotuších. První i druhá etapa v budování areálu pro děti byla spolufinancována městem Hranice, osadním výborem Drahotuše a také Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko, finanční prostředky byly použity z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci dotačního titulu „Měníme Hranicko“.

Magdalena Gladišová