Zastupitelstvo města koncem června schválilo zvýšení částky pro jednotlivé projekty. Z původního jednoho milionu na 1,5 milionu korun.

„V průběhu října bude probíhat kontrola formální správnosti projektů, v listopadu pak uskutečníme hlasování na webu města a vítězné projekty budou realizovány příští rok,“ informoval mluvčí Městského úřadu Hranice Petr Bakovský.

Občané mohou podávat vlastní návrhy na to, co v příštím roce v Hranicích chtěli vybudovat nebo opravit. Maximálně ale za 1,5 milionu.

Markéta Zatloukalová z Bludova zvítězila v kategorii o nejhezčí balkon a terasu 2022.
Už jen pár dní se můžete hlásit do soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu

„Oblasti nejsou omezeny, mohou to být sportoviště, dětská hřiště, veřejné prostory, dopravní infrastruktura, lavičky, osvětlení, informační tabule, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň či odpady,“ vyjmenoval namátkou mluvčí.

Důležitou podmínkou je, že návrh musí být realizován na veřejném prostranství, nebo ve veřejné budově ve vlastnictví Hranic. Případně organizace zřízené městem či právnické osoby jím založené.

„Výzva je určena především občanům s trvalým pobytem na území Hranic, návrh však mohou podat i ti, kdo zde žijí, ale nemají trvalý pobyt, nebo například ti, kteří zde studují či pracují. Každý předkladatel může podat pouze jeden návrh,“ doplnil Petr Bakovský.

Možnost platby kartou na Městském úřadu v Hranicích je i v budově Zámecká 118.
Jednodušeji a na místě. Město Hranice rozšiřuje možnost placení kartami

Návrhy na předepsaném formuláři musí mít určité náležitosti. Podrobnosti jsou na www.mesto-hranice.cz/. Vyplněný formulář se všemi přílohami se odevzdává na podatelně Městského úřadu Hranice na zámku v uzavřené obálce označené nápisem Participativní rozpočet města Hranic.

Loni v rámci rozdělování části veřejných peněz na nápady, jimiž se občané zapojují do rozhodování o rozvoji obce, uspěla lezecká stěna. S její stavbou by se mělo začít na podzim. „Náklady zatím nebyly vyčísleny, čekáme na výsledky veřejné soutěže,“ konstatoval nedávno starosta Hranic Daniel Vitonský.

Participativní rozpočet se na hranické radnici ujal v roce 2019. Prvním projektem, který byl díky němu realizován, bylo beachvolejbalové hřiště v areálu Plovárny Hranice.