Nejprve prý měly být předlážděny chodníky kolem domů, a teprve poté plochy kolem cest. Město se však hájí svou závislostí na finančních zdrojích. Opravuje a sanuje vždy jen to, na comázrovna peníze.

Revitalizace nejhustěji osídleného sídliště města Hranic se znovu dala do pohybu. Po zimní pauze se na Hromůvku opět vrátily stavební stroje.

Jezdí přitom přes parkovací plochu, která byla opatřena novou zámkovou dlažbou teprve vloni na podzim. „Vždyť je to postavené na hlavu. Nejdříve měli opravit chodníky, které jsou od cesty vzdálenější, a pak teprve ty bližší plochy,“ vyjádřil svůj názor Jaroslav Hapala, který vidí na dělníky z okna svého bytu.

„Nemůžu se dívat na to, jak těžká technika kličkuje mezi čerstvě vysazenými stromky a ničí přitom nové dlaždice,“ rozčiloval se Hapala a dodává: „Dopaluje mě, když vidím, jak se plýtvá penězi daňových poplatníků.“

Harmonogram stavebních prací má na Hromůvce na starosti odbor rozvoje Městského úřadu v Hranicích. Ten rozdělil projekt revitalizace do několika etap. První z nich byla zahájena ve druhé polovině loňského roku. „Opravili jsme tehdy nejhorší úseky. Předláždili jsme parkovací místa a část chodníků, vybudovali jsme nová stání a vysadili zeleň. Snažili jsme se postupovat systémově a nepřebíhat z jednoho konce sídliště na druhý. To by se lidem moc nelíbilo,“ konstatovala vedoucí odboru rozvoje Dagmar Čabalová.

Na první etapu revitalizace Hromůvky žádalo město účelovou dotaci. Byla mu však schválena jen zčásti. „Navrhli jsme sáhnout pro zbytek peněz do vlastního rozpočtu, ale neměli jsme žádnou jistotu, že nám to zastupitelé schválí,“ řekla Čabalová.

Aby město o dotaci nepřišlo, muselo zahájit revitalizaci už vloni. Začalo proto s úseky, které byly nejkritičtější. „Do oprav chodníků, které jsou od cesty vzdálenější a nejsou v tak špatném stavu, jsme se nemohli pustit dřív, dokud jsme neměli jistotu, že je budeme mít z čeho zaplatit,“ vysvětlila Čabalová.

Obavu z plýtvání penězi daňových poplatníků vedoucí úřednice vyvrací. Stavební firma, která revitalizaci provádí, bude muset staveniště uvést do původního stavu.

„Udělá to na vlastní náklady.A pokud přece jen dojde k obávanému poškození dlažby nebo stromků, město to nebude stát ani korunu,“ ujistila občany Čabalová.