„Hromůvka už není, co bývala. Kvůli nové výstavbě je to tady strašně stísněné. Když jsme byli mladší, bylo si tady kde hrát,mohli jsme na poli pouštět draky,teď už jsou tady jen samé paneláky,“ popsala své pocity ze sídliště jeho dlouholetá obyvatelka Monika Čechová.

Právě hustota výstavby činí z této lokalitu jedno z nejstísněnějších míst pro bydlení, která se v Hranicích nacházejí. „Z toho také vycházela komise, která vybírala, které sídliště bude do programu regenerace zařazeno,“ sdělila hranická místostarostka Radka Ondriášová (Právo a Spravedlnost).

Jak dále vysvětlila, program regenerace sídlišť se netýká oprav panelových domů, ale veřejných prostranství. „Vycházíme z toho, na co lidé poukazují nejvíce, na parkovací plochy, opravy chodníků, doplnění mobiliáře, obnovu zeleně či stav dětských hřišť a sportovišť,“ uvedla Radka Ondriášová.

Letos chce radnice zpracovat projekt, který by navrhl několik variant, jak sídliště vylepšit. „Všechny změny chceme projednat s obyvateli sídliště a teprve z této debaty by měly vyplynout konkrétní kroky,“ řekla místostarostka. Samotná realizace by se měla uskutečnit až v druhé polovině příštího roku.