Projekt s názvem Ovoce do škol si v Hranicích velmi rychle získal oblibu.

„Pro kartičky na výdej balených hrušek si už přišla spousta dětí,“ potvrdila pracovnice sekretariátu ZŠ 1. máje Emílie Barfusová s tím, že ovoce je žákům prvního stupně už dva týdny k dispozici v automatu, který jim zároveň vydává i mléčné výrobky.

„Každý týden se do něj ovoce doplňuje,“ sdělila Barfusová.

Ještě před Velikonocemi byl na této škole automat plný, teď už zeje prázdnotou. Stejná situace je i na ZŠ Struhlovsko.

„Chceme se s dodavatelem dohodnout na tom, že by nám automat doplňoval častěji,“ uvedla sekretářka Jana Janáčková a potvrdila, že i na jejich škole mají zatím žáci prvních až čtvrtých tříd k dispozici jen hrušky.

„Děti by braly i jablka a další ovoce, ale to nám zatím dodavatel nenabídl,“ dodala na vysvětlenou.

V Drahotuších si pochutnávájí i na okurkách a pomerančích

Větší sortiment mají k dispozici žáci ZŠ Drahotuše, která má smlouvu s jiným dodavatelem.

„My sice automat nemáme, ale ovoce i zeleninu tady děti k dispozici mají. Rozdávají jim to jejich třídní učitelky,“ informoval Deník školník Josef Klvaňa a dodal, že školáci si tam díky zmíněnému projektu pochutnávají na okurkách, jablkách, pomerančích a dalších zdravých svačinkách.

Kde naopak o automatu na ovoce neuvažují, to je ZŠ Šromotovo. „U nás dostávají děti ovoce zhruba dvakrát týdně k obědu a tak jsme usoudili, že ho nebudeme dávat ještě do automatu,“ řekla pracovnice školy, která si ale nepřála být jmenována. Stejně tak nemají balené ovoce k dispozici ani na ZŠ Nová.

Ovocem proti obezitě

Projekt s názvem Ovoce do škol je celostátní. První automaty s balenými zdravými svačinkami se začaly na školních chodbách objevovat již počátkem tohoto roku. „Projekt předpokládá pro tento školní rok celkovou podporu ve výši 72 milionů korun, z čehož 73 procent této částky bude poskytnuto z prostředků Evropské unie a spolufinancování z rozpočtu ČR bude činit 27 procent, tedy necelých 20 milionů korun,“ uvedla Šárka Svobodová z tiskového oddělení ministerstva školství.

Cílem projektu je podpořit u mladších žáků zdravé stravování, omezit obezitu a snížit konzumaci sladkostí. „Zatím je plánováno, že bude projekt pokračovat do roku 2013. Pak bude vyhodnocen a je možné, že bude pokračovat,“ nastínil jeho další vývoj Marek Ženkl, tiskový mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu, který projekt zajišťuje. Podle jeho dalších informací se již do něj zapojilo 2882 škol z celé republiky, které dohromady čítají kolem 323 tisíc žáků.