Mysliveckou slavnost již tradičně pořádají na počest svatého Huberta studenti 4. ročníků společně s vedením Střední lesnické školy Hranice.

Letos datum připadlo na sobotu 24. listopadu. V hranické sokolovně začíná v 19.30 hodin.

Hubertské zábavě předchází každoroční zvaní přímo v ulicích města Hranice.

Početná lovecká družina v ozdobených bryčkách a historických kostýmech bude projíždět ulicemi v pátek 23. listopadu.

Za výstřelů z brokovnic bude svatý Hubert osobně zvát občany a návštěvníky Hranic na slavnostní večer.

Vstupenky jsou k dispozici na sekretariátu lesnické školy za 250 korun.