Akce pak pokračovala na nádvoří zámku, kde vyhrával swingový orchestr Swingband Alfa a kde si lidé mohli „ošahat“ tři veterány. Historické vozy pak pokračovaly v cestě do Nového Jičína a odtud na zámek do Kunína.