Pracovníci Krajské hygienické stanice v Olomouci nezjistili při rozborech odebraných vzorků jediný problém a nedostatky neodhalili ani v samotných provozovnách.

„Zatím jsme odebrali dvanáct vzorků na Olomoucku a sedm na Prostějovsku. Všechny vyhovovaly a při šetření v provozovnách, kde jsme zjišťovali, jak dodržují hygienické předpisy, jsme nenarazili na nic, kvůli čemu bychom museli uložit pokutu,“ sdělila vedoucí odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice v Olomouci Marie Procházková.

Ve stáncích či cukrárnách odebrané vzorky kopečkové a točené zmrzliny poslali hygienici na mikrobiologické vyšetření. Přitom odborníci zjistí, zda zmrzlina neobsahuje bakterie, které by mohly způsobit zdravotní problémy – především salmonely a listerie.

Poté pracovníci hygienické stanice kontrolují dodržování čistoty v provozovně a osobní hygieny zaměstnanců při prodeji, případně výrobě zmrzliny.

„Závěry z první kontroly zmrzliny během letní sezony jsme potěšeni. Každopádně budeme v odběrech pokračovat,“ sdělila Procházková.

Například předloni při první kontrole zmrzliny se hygienici zhrozili: z osmi vzorků pět nevyhovovalo. Vloni byla situace lepší a bakterie, které by lidem mohly způsobit zdravotní problémy, neodhalili.